เครื่องผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์

การผสมอาหารเป็นกระบวนการที่สำคัญในสายการผลิตเม็ดอาหารสัตว์ เพื่อรับรองคุณภาพและผลกระทบของอาหารสัตว์ที่ผสม เรามีเครื่องผสมอาหารแบบนอนมาผสมสัตว์ปีกและอาหารสัตว์เช่นเดียวกับอาหารปลาซึ่งสามารถผสมวัตถุดิบอย่างเท่าเทียมกัน เครื่องผสมอาหารของเรานำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอาหารสัตว์และโรงงานเม็ดอาหารปลา

รูปแบบ

กำลังงาน(KW)

ปริมาณผลผลิต(m3)

โหลดสัมประสิทธิ์

0.3m3

3-4KW

0.4m3

≤0.6

0.5m3

5.5-7.5KW

0.6m3

≤0.6

1.0m3

7.5-11KW

1.1m3

≤0.6

1.5m3

11-13KW

1.8m3

≤0.6

แนะนำเครื่องผสมอาหารสัตว์
การผสมอาหารเป็นกระบวนการที่สำคัญในสายการผลิตเม็ดอาหารสัตว์ เพื่อรับรองคุณภาพและผลกระทบของอาหารสัตว์ที่ผสม เรามีเครื่องผสมอาหารแบบนอนมาผสมสัตว์ปีกและอาหารสัตว์เช่นเดียวกับอาหารปลาซึ่งสามารถผสมวัตถุดิบอย่างเท่าเทียมกัน เครื่องผสมอาหารของเรานำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอาหารสัตว์และโรงงานเม็ดอาหารปลา
เครื่องผสมอาหารแบบนอนมีขนาดผสมตั้งแต่ 100-2000 กก. ใช้เวลาในการผสมเพียง 6-8 นาที ประสิทธิภาพในการผสมดีมาก สามารถผสมของเหลวได้โดยตรง

โครงสร้างเครื่ิองผสมวัตถุดิิบอาหารสัตว์

เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบนอน (Horizontal mixer)

โครงสร้างเครื่องผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์

๑.การใส่อาหารมากเกินไปจะขัดขวางการผสมของเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นแบบ ribbons, paddles หรือเกลียวอื่นๆ ควรให้ส่วนที่กวนอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบแถบหรือใบพายโผล่อยู่เหนืออาหารอย่างน้อย 2-3 นิ้ว จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒.จำนวนรอบต่อนาที (rpm) ของเกลียวที่หมุน หากช้าเกินไปอาหารบริเวณด้านข้างจะไม่ถูกดึงมาผสมด้วย ยกเว้นจะยืดระยะเวลาการผสมออกไปdoubleribbonsส่วนใหญ่จะใช้ความเร็วของเกลียวที่ 30-40 rpm
๓.การใช้เครื่องผสมแบบใบพาย (paddle mixer) ประสิทธิภาพของเครื่องวัดได้จากจำนวนใบพาย ตำแหน่งที่ติดตั้ง และมุมของใบพาย ควรตรวจสอบการทำงานของเครื่องก่อนเสมอ
เครื่องผสมอาหารแบบแยกส่วนเป็นการผสมอาหารที่สามารถผสมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องชั่งวัตถุดิบชนิดต่างๆที่จะผสม แต่จะอาศัยคุณสมบัติการไหลของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดเป็นหลัก เครื่องผสมฯประกอบด้วยช่องหลายช่องให้วัตถุดิบไหลผ่าน มีวาล์วควบคุมอัตราการไหลของวัตถุดิบแต่ละชนิด ตามสัดส่วนในสูตรอาหารลงสู่ห้องผสม เพื่อให้พร้อมสำหรับไปใช้เลี้ยงสัตว์หรือเพื่ออัดเม็ดต่อไป เป็นระบบที่  ใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่

 

 


 

feed mixing machine