เครื่องบรรจุเม็ดอาหารปลาแบบแนวตั้ง

เครื่องบรรจุเม็ดอาหารสัตว์นำมาใช้ในกระบวนการบรรจุเม็ดของโรงงานผลิตเม็ดอาหารสัตว์ที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เครื่องบรรจุเม็ดอาหารสัตว์จากFANWAYรวมถึงการบรรจุ ชั่งน้ำหนัก และการขนส่ง สะดวกมากและลดการใช้แรงงานมากที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เครื่องบรรจุเม็ดสามารถป้องการความชื้นของเม็ด  เสื่อมคุณภาพของเม็ด

รูปแบบ

บริมาณการชั่งน้ำหนัก(กก.)

ความเร็วบรรจุ(ซอง /น.)

แม่นยำบรรจุ(%)

กำลังงาน(KW)

ขนาดการชั่งน้ำหนัก(กก./ซอง)

FY-DGS-50k

100Kg

0-8

0.2%-0.5%

 

2.2KW

5-50Kg

แนะนำเครื่องบรรจุอัดเม็ด
เครื่องบรรจุเม็ดอาหารสัตว์นำมาใช้ในกระบวนการบรรจุเม็ดของโรงงานผลิตเม็ดอาหารสัตว์ที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เครื่องบรรจุเม็ดอาหารสัตว์จากFANWAYรวมถึงการบรรจุ ชั่งน้ำหนัก และการขนส่ง สะดวกมากและลดการใช้แรงงานมากที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เครื่องบรรจุเม็ดสามารถป้องการความชื้น เสื่อมคุณภาพของเม็ด
เครื่องบรรจุแนวตั้งเหมาะสำหรับบรรจุเม็ดเป็นชิ้นเล็กๆ เม็ดแป้งผง เม็ดอาหาร เม็ดอาหารสัตว์ น้ำตาล ของเหลวหรือวัตถุดิบอื่นๆ ในกระบวนการบรรจุยังมีกระบวนการวัดและการขนส่ง เครื่องบรรจุสามารถได้เพิ่มผลผลิต ลดการใช้แรงงาน ตอบสนองความต้องการของอุสาหกรรมการผลิตที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แล้วก็ระษาสิ่งแวดล้อมให้ดี เครื่องบรรจุแบบนี้เหมาะสำหรับบรรจุุภัณฑ์เชิงที่ปริมาณ
คุณสมบัติของเครื่องบรรจุแนวตั้ง

๑.ออกแบบการวางส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเรียบร้อย เที่ยงตรงตามศูนย์กลาง และดูสวยงาม
๒.ใช้ควบคุมด้วยระบบจอสัมผัส ทำงานร่วมกับ PLC จึงสะดวก สามารถเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง
๓.การดำเนินงานง่าย ๆ มีความเร็วสูง
๔.เครื่องชั่งน้ำหนักโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ มีความแม่นยำที่สูง
๕.ข้อผิดพลาดการชั่งน้ำหนักสามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ
 

 

pellets_packaging_machine

 

fish_feed_pellet_plant