เครื่องอบแห้งเม็ดอาหารปลา

เม็ดอาหารปลาที่ผลิตออกจากเครื่องอัดเม็ดอาหารปลาควรอบแห้งโดยตรง เพื่อลดความชื้นของเม็ดอาหารปลา สามารถรับรองคุณภาพของเม็ดอาหารปลาและเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรักษาไว้ได้เวลานาน ๆ

รูปแบบ

ความกว้างสายพาน(มม.)

กำลังงานรวม(KW)

 

ปริมาณผลผลิต(กก./h)

FY-SH500

500mm

10KW

300-400Kg/h

FY-SH800

800mm

25KW

600-800Kg/h

FY-SH1000

1000mm

55KW

1000-1500Kg/h

เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน
เครื่องลดความชื้นแบบนี้ถังบรรจุเมล็ดต่างๆจะทำด้วยตะแกรงเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้ง ส่วนกลางของถังจะมีท่อลมทำด้วยตะแกรงเป็นรูปทรงกระบอกซ้อนอยู่ภายใน ลมร้อนอุณหภูมิ60-80 เซลเซียส จะถูกเป่าให้ผ่านเมล็ดหนา0.5ม.ตามแนวรัศมี ผ่านรูตะแกรงออกสู่ภายนอก เมล็ดที่อยู่ด้านล่างจะถูกลำเลียงขึ้นไปด้านบนใหม่ หลายเที่ยวจนกว่าจะแห้ง เครื่องลดความชื้นแบบนี้จึงต้องใช้ปริมาณลมร้อนจำเพาะสูง
เมื่อเม็ดอาหารสัตว์ถ่ายออกจากเครื่องอัดเม็ด อุณหภูมิของเม็ดประมาณ90องศา ความชื้นประมาณ18เปอร์เซ็นต์ เพราะเมล็ดมีคุณสมบัติในการถ่ายเทและรับความชื้นจากอากาศ เมื่อความดันไอน้ำในเมล็ดต่ำกว่าความดันไอน้ำในอากาศ เมล็ดจะดูดความชื้นจากอากาศ ทำให้เมล็ดมีความชื้นเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าความดันไอน้ำในเมล็ดสูงกว่าความดันไอน้ำในอากาศ เมล็ดจะคายความชื้นสู่บรรยากาศ ในขบวนการลดความชื้นเป็นขบวนการของการถ่ายเทความชื้นและความร้อน โดยน้ำในเมล็ดจะกลายเป็นไอระเหยสู่บรรยากาศ การลดความชื้นเม็ดโดยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนโดยอุ่นอากาศให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นมีผลให้ความชื้นของอากาศต่ำลง ดังนั้น อุณหภูมิและความเชื้นของเม็ดที่พอสมควรมีผลต่อเก็บรักษาไว้ได้นาน ๆ

ลักษณะของเครื่องลดความชื้นอาหารปลา

๑.กระบวนการลดความชื้นไม่มีผลกระทบต่อวัสดุที่อยู่ในห้องอบ ดังนั้น วัตถุดิบจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
๒.ปริมาณอากาศ อุณหภูมิ เวลาที่วัตถุดิบเข้ามาในห้องอบแห้งและความเร็วการให้วัสดุสามารถเปลี่ยนได้ เพื่อให้ผลการลดความชื้นดียิ่งขึ้น
๓.โคงสร้างไม่ซับซ้อน ติดตั้งและบำรุงระษาได้ง่าย
๔.ส่วนใหณ่จะใช้ในกระบวนการลดความชื้นมีเวลายาวนาน
๕.ธัญพืชเป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับการลดความชื้นที่เป็นเม็ดอาหารสัตว์ แต่วัตถุดิบที่เหนียวหนืดและแตกง่ายคงนำมาลดความชื้นไม่ได้

หลักการทำงานของเครื่องลดความชื้นอาหารปลา

เม็ดอาหารปลาอบแห้ง

วัสดุที่อยู่บนสายพานถูกลำเลียงส่งผ่านช่องตะแกรงและมีอากาศร้อนทำให้วัสดุมีอุณหภูมิที่สูง ดังนั้น ความชื้นของวัสดุก็ลดลง เครื่องลดความชื้นอาหารปลาประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายตัวที่เป็นอิสระ ทุกชิ้นส่วนประกอบด้วยเครื่องลมพัดที่วงเหวียน อุปกรณ์ทำความร้อน และติดตั้งระบบดูดอากาศบริสุทธิ์กับระบายอากาศ นอกจากนี้แล้ว อุณหภูมิของอากาศร้อนและปริมาณการไหลเวียนสามารถควบคุมได้อย่างชัดเจน

 

fish_feed_pellets_dryer_machine