วิธีการผลิตอาหารเม็ดโค

อาหารเม็ดโคเป็นชนิดของอาหารผสมและส่วนใหญ่ทำมาจากวัตถุดิบต่างๆเช่นธัญพืช เมล็ดจากน้ำมันพืชและถั่ว อาหารสัตว์ แห้งหัวบีทและวัตถุดิบเจือปนอาหาร เช่น วิตามิน เกลือแร่ สารกันบูดเคมีและสารเคมีไมโครที่จำเป็นอื่นๆโดยทำให้จากเครื่องอัดเม็ดอาหารโค แต่มีสูตรอาหารตามประเภทของวัว อาหารโคเม็ดมีพลังงานสูง และมีความสมดุลทางด้านโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ดังนั้นจะมีความแตกต่างกันของส่สนผสมกับโภชนาการ อาหารทำเป็นเม็ดสามารถทำให้วัวย่อยอาหารได้ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวัว 

อาหารเม็ดโค

การเปรียบเทียบระหว่างอาหารเม็ดโคกับอาหารแบบดั้งเดิม 

ในแปคของศตรวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยอเมริกาได้พบว่าวัวกินอาหารแบบเม็ดอย่างรวดเร็วกว่าอาหารใรรูปแบบอื่นเช่น อาการหยาบ อาหารเศษ และกินข้าว เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารวัวแบบดั้งเดิม อาหารเม็ดวัวคงจะมีประโยชน์มากขึ้น อาหารเม็ดโคสามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของวัว และช่วยให้วัวเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผลิตนมเยอะแยะกว่าอาการแบบดั้งเดิมเช่นฟางสับ อย่างที่เราได้รู้ว่าผงที่ทำจากฟางสับคงสามารถเก็บซ้อนอยู่ในกระเพาะอาหารของวัว และก่อให้เกิดเนื้ออกหรือโรคท้องอืดท้องเฟ้อ แต่ด้วยรูปแบบเม็ด วัวกินอาหารจะไม่มีปัญหาดังกล่าว เพราะมีสารอาหารมากขึ้น อาหารเม็ดโคไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพของวัว ยังเพิ่มปรับปรุงอัตราส่วนของการเปลี่ยนอาหารเม็ด 

ข้อได้เปรียบของอาหารเม็ดโค 

นอกจากนี้ง่ายต่อการจัดเก็บและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ข้อดีของการทำเป็นเม็ดยังรวมถึงข้อต่อไปนี้ 

๑.คุณภาพที่น่าเชื่อถือ ส่วนผสมถูกกำหนดเป้าหมายโดยตรงตามความต้องการของคุณ และการรับรองความหนาแน่นของแต่ละชนิดส่วนผสมหลังจากเวลา

๒.อาหารที่สมดุลมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้ตรงกับโปรตีน พลังงานและแร่ธาตุที่ต้องการสำหรับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและการเปลี่ยนอาหาร 

๓.พลังงานสูง น้ำหนักที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนอาหารมีประสิทธิภาพ 

๔.ไม่มีฝุ่น ทำให้คนทั่วไปลดลงสูดดมฝุ่นเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพดี และเป็นสุขใจมาก 

๕.ไม่มีการประมวลผลเพิ่มเติมที่จำเป็น เม็ดมีความพร้อมสำหรับการบริโภคและสามารถใช้งานมีความสะดวกมาก 

๖.ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายมาก  เพิ่มรสชาติของอาหาร ทำให้วัวย่อยอาหารได้ดี 

วิธีการผลิตเม็ดอาหารโคที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

กระบวนการของการผลิตอาหารโคเม็ดพึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่วนใหญ่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสารอาหารที่วัตถุดิบมีอยู่ กระบวนการรวมถึงการผสมวัตถุดิบกับสารเติมแต่งอยู่ด้วยกัน  เนื่องจากคุณภาพของอาหารเม็ดโคสามารถส่งผลกระทบต่อสถานะการเพาะพันธ์วัว คุณภาพของผลิตภัณฑ์วัวสุดท้าย และผลประโยชน์ของเกษตรกรการเลี้ยงวัวอย่างโดยตรง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเกษตรกรผลิตอาหารเม็ดโคที่มีคุณภาพสูง ขั้นตอนการผลิตอาหารเม็ดโคดังต่อไปนี้ วัตถุดิบแต่ละชนิดควรได้รับ

๑.การเลือกวัตถุดิบ เลือกวัตถุดิบสามารถให้สารอาหารที่แตกต่างกันสำหรับวัวต้องการและสารเติมแต่งที่เหมาะสม นอกจากนี้ วัตถุดิบแต่ละชนิดควรได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัด มันจะส่งผลกระทบต่อความทนทานของเม็ดอย่างโดยตรง 

๒.การบด บดวัสดุเป็นผงแป้งโดยใช้ Feed hammer mill

๓.การผสม ผสมส่วนผสมที่บดแล้วอย่างเท่าเทียมกันโดยเครื่องผสมอาหารสัตว์ 

๔.การขึ้นเป็นเม็ด ในขั้นตอนนี้ ความชื้นของวัสดุและการควบคุมสถานการณ์ทางกายภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณภาพของเม็ด ความร้อน เวลาการเติมน้ำและปริมาณ ไอน้ำทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องสำหรับรูปเม็ด นอกจากนี้ เส้นผ่าศูนย์กลางของตายหลุมและความหนาก็มี่ผลกระทบต่อ ความแข็ง คุณภาพของเม็ด 

ประสิทธิภาพการทำงานของสัตว์และประโยชน์ของอาหารสัตว์ที่ได้รับจากอาหารเม็ดที่มีคุณภาพดี เม็ดยิ่งกว่าดี การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งจะสูงขึ้น  ลดของเสีย การแยกจากกันในอาหารน้อยกว่า ทำให้สัตว์ย่อยอาหารได้เป็นอย่างดี 
FANWAYเป็นบริษัทผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ เราเสนอให้เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์หลายประเภทรวมถึงเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องอัดเม็ดระบบไฟฟ้า และเครื่องอัดเม็ดแบนแม่พิมพ์ ไม่เพียงแต่เท่านั้น เรายังเสนอให้ชุดสมบูรณ์ของสายการผลิตอาหารสัตว์เม็ด บริษัทเรามีโครงการสร้างโรงงานสายการผลิตอาหารเม็ดที่ได้ประสบความสำเร็จในทั่วโลก ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ของเรา ขอติดต่อเราตามสบายนะ