การเผาไหม้เม็ดข้าวโพดเพื่อผลิตพลังงานความร้อน

สำหรับคนทั่วๆไป เม็ดที่ทำจากข้าวโพดเป็นชนิดของอาหารที่น่ายกย่องสำหรับสัตว์ต่างๆ แต่เม็ดข้าวโพดยังเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอีกชนิดหนึ่งที่มีความพร้อมการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรเชื้อเพลิง โดยทั่วไปจะใช้การสร้างแหล่งที่มาของความร้อนเม็ดข้าวโพดทำจากพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกับไม้อัดเม็ด ซึ่งร่วมกับการเผาไหม้การทำความสะอาด ทำให้พวกเขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน การเผาไหม้เม็ดข้าวโพดสร้างกลิ่นหอมหวาน เม็ดข้าวโพดก็สามารถให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับไม้อัดเม็ด

 

การประยุกต์ใช้ของเชื้อเพลิงเม็ดข้าวโพด 

๑.สำหรับทำความร้อนที่บ้าน เชื้อเพลิงเม็ดข้าวโพดเป็นที่นิยมใช้เพื่อให้ความร้อนในประเทศ เพราะอัตราการเผาไหม้สูง 

๒.สำหรับหม้อไอน้ำชีวมวลอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นชนิดของเชื้อเพลิงหลักสำหรับหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงเม็ดข้าวโพดสามารถแทนที่ถ่านหิน ก๊าซ น้ำมัน ฯลฯด้วยมลพิศที่ก่อให้เกิดต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

๓.สำหรับสถานีไฟฟ้า ในโรงงานสร้างไฟฟ้า การเผาไหม้1000ตันเม็ดข้าวโพดสามารถบรรลุประสิทธิภาพการทำงานที่การเผาไหม้8000ตันถ่านหินมีอยู่ 

๔.สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวโพดน้ำมันเชื้อเพลิงอัดเม็ดสามารถนำไปใช้เพื่อให้พลังงานความร้อนสำหรับสิ่งทอ การพิมพ์ สารเคมี ยา อาหาร อุตสาหกรรม เป็นต้น 

ทำไมใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

๑.ในฐานะที่เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติอัดเม็ด ข้าวโพดสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคกว้างที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงความพร้อมการใช้งานที่สอดคล้องกันของทรัพยากรเชื้อเพลิง

๒.ข้าวโพดมีค่ความร้อนสูงถึง16.3 MJ/KG

๓.ไม่มีกลิ่น ไม่มีควันที่มีความระคายเคือง เมื่อการเผาไหม้ข้าวโพด มลพิษและการปล่อยมลพิษต่ำ จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.ขี้เถ้าผลิตหลังจากการเผาไหม้สามารถใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับสวน เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน 

๕.ข้าวโพดง่ายต่อการจัดเก็บ มันสามารถเก็บไว้ในที่แห้งและที่สะอาดด้วยมีแมลงสัตว์หลีกเลี่ยง

๖.ข้าวโพดที่มีเกรดต่ำและได้รับความเสียหายนอกจากยังสามารถใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด ซึ่งได้เพิ่มอัตราการใช้ของข้าวโพด ช่วยลดของเสีย 

การใช้ประโยชน์ของเม็ดข้าวโพดหรือไม้อัดเม็ด

เพื่อผลิตความร้อนมีวิธีแบบดั้งเดิมการผลิตหลายชนิด เช่น การใช้ไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำมัน ฯลฯ แต่ต้องการการลงทุนอย่างมหาศาล ด้วยการพัฒนาของพลังงานชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพลังงานทดแทน  มีสองชนิดของแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นใหม่ ก็คือ วู๊ดพาเลทกับเม็ดข้าวโพด ทั้งวู๊ดพาเลทและเม็ดข้าวโพดสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง และปัจจัยต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการพิจาราณาเพื่อตัดสินใจเม็ดแบบไหนจะน่าไปใช้ เม็ดข้าวโพดหรือวู๊ดพาเลท

๑.คุณสมบัติ 

เม็ดข้าวโพดที่ทำจากเมล็ดข้าวโพดเปลือกโดนบีบอัด วู๊ดพาเลทที่ทำจากกวัสดุไม้ถูกบีบอัด

๒.ความพร้อมการใช้งาน

การใช้งานของเม็ดข้าวโพดและวู๊ดพาเลทมันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่มีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์สำหรับทั้งสองวัสดุ

วู๊ดพาเลททำจากขี้เลื่อย เศษไม้ ไม้เปลือก ของเสียจากพืชทางการเกษตร และวัตถุดิบอินทรีย์อื่นๆ ดังนั้น wood pelletsจะใช้ง่ายในพื้นที่มีทรัพยากรไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐ 

เม็ดข้าวโพดจะหาวัตถุดิบง่ายกว่าไม้ ตราบใดมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดจะใช้งานง่ายมากกว่านี้ ในทางตะวันออกภาคกลางของอเมริกา เม็ดข้าวโพดเป็นเรื่องง่ายที่ได้รับ และราคาถูกมาก

 

 ๓.คุณลักษณะ 

วู๊ดพาเลทถูกเผาไหม้ในเตาเม็ด แต่เม็ดข้าวโพดควรเผาไหม้ในเตาข้าวโพดหรือเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงหลายชนิด เตาข้าวโพดออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเม็ดข้าวโพด แล้วเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงหลายชนิดสามารถทำงานเผาไหม้ทั้งเม็ดข้าวโพดและไม้อัดเม็ด 

๔.การจัดเก็บ

ความชื้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของวู๊ดพาเลท ดังนั้นต้องขนส่งและเก็บไว้ในสถานการณ์แห้ง เปิดเผยถุงบรรจุวู๊ดพาเลทกลางแจ้งหรือถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมห้องในต้องหลีกเลี่ยงสัมผัสสิ่งที่มีความชื้น

การจัดเก็บเม็ดข้าวโพดจะมีข้อต้องคำนึงถึง พื้นที่กว้างเช่นที่จอดรถหรือไซโลจะดีกว่า เม็ดข้าวโพดยังต้องการหลีกเลี่ยงความชื้นอีกด้วย ในเวลาเดียวกัน พวกเขาต้องเก็บในบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปิดสนิกหรือภาชนะโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้หนู แมลง และสัตว์ฟันแทะอื่นๆ 

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของการเผาไหม้เม็ดข้าวโพด 

อเมริกาเป็นประเทศชั้นนำในการปลูกและผลิตข้าวโพด และมีประสบการณ์ในระยะยาวกับการเผาไหม้ข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา  คนอเมริกาทำงานอย่างเข้มงวดอยู่แล้วในปี1970 การพัฒนาเทโนโลยีสำหรับการเผาไหม้ข้าวโพด 

ปัจจุบันเพื่อปรับปรุงอัตราการใช้ของเชื้อเพลิงและลดมลพิศที่ก่อให้เกิดต่อสภาพแวดล้อม การทำให้วัตถุดิบชีวมวลเข้าเป็นเม็ดเป็นวิธีที่นิยมมากเพื่อตอบสนองความต้องการ และเม็ดข้าวโพดเห็นธรรมดาในสหรัฐ ดังนั้น อเมริกาจะมีโอกาสกลายเป็นตลาดที่มีศักยภาพขนาดใหญ่สำหรับการผลิตเม็ดข้าวโพดและการประยุกต์ใช้

 

ในปี2005 มีประมาณ 65,000 เตาเม็ดข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา หนึ่งปีต่อมามันก็เพิ่มตัวก่วาสองเท่าถึง150,000 และคาดการณ์ว่าในปี2007 จะสูงถึง350,000 นี่เพราะว่าข้าวโพดเป็นพลังงานเชื้อเพลิงถูกที่สุด วู๊ดพาเลทเป็นวัตถุดิบขาดตลาดและราคาก็เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มอย่างรวดเร็วในความต้องการสำหรับเตาข้าวโพดหมายความว่าพวกเขาจะยากที่จะหาได้ 

นอกจากอเมริกา จีน บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา อินเดีย ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อิตาลีและแคนาดา ฯลฯ เป็นประเทศอื่นๆที่มีความขนาดใหญ่ของการผลิตข้าวโพด ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการผลิตเม็ดข้าวโพด หรือเป็นซัพพลายเออร์ของข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดข้าวโพด