การพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในยุโรป

พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีรายงานมากที่สุดเกี่ยวกับตลาดการส่งออกของเชื้อเพลิงอัดเม็ดได้ให้ความสำคัญกับประเทศในทวีปยุโรป โดยเฉพาะสำหรับธุระกิจของภาคตะวันตกทางเหนือในสหรัฐอเมริกา กำลังกังวลสถานะตลาดการส่งออกที่มีศักยภาพในเอเชีย ในปี 2011 ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีนมีแนวโน้มใช้พลังงานทดแทนไม้อัดเม็ดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเทศในสหภาพยุโรปเป็นผู้บริโภคทางด้านเชื้อเพลิงอัดเม็ดในทั่วโลก และยังเป็นภูมิภาคที่สำคัญในการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด บัญชีของการผลิตเพื่อการบริโภคสูงถึงประมาณ 70% ของตลาดทั่วโลก ในปี2013ปริมาณการบริโภคในสหภาพยุโรปเป็น175 ล้านตัน แล้วกลายเป็นตลาดการบริโภคเม็ดขี้เลื่อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในด้านหนึ่งยุโรปมีพลังงานไม้เล็กน้อย ดังนั้น ไม้มีราคาแพงมากขึ้นเป็นวัสดุในการผลิตอัดเม็ด ส่งผลให้โรงงานไฟฟ้ากับผู้บริโภคในทวีปอเมริกาทางภาคเหนือ ยุโรป และเอเชียกำลังแสวงหาอีกทางเลือกเปลี่ยนไม้อัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิงน้ำมัน ก็าซหรือไฟฟ้าทำความร้อนที่อยู่อาศัย เชื้อเพลิงอัดเม็ดมาจากไม้ที่ไม่ใช้เลย เช่นเศษไม้และขี้เลื่อย ซึ่งไม่ต้องนำไปสู่ภาวะโลกร้อนและไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐได้รับรองเชื้อเพลิงอัดเม็ดเป็นพลังงานบริสุทธิ์และพลังงานทดแทนอีกด้วย การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดของทั่วโลกในปี 2008 เกือบ 11 ล้านตัน แล้วมีบางคนวิเคราะห์เชื่อว่าการผลิตทั่วโลกจะเพิ่มสองเท่าภายในปี 2014

พลังงานชัวมวลการหมุนเวียน

ในสหภาพยุโรป ตลาดของเชื้อเพลิงขี้เลื่อยอัดเม็ดถูกจัดเป็นสองประกอบ ได้แก่ การใช้งานในด้านอุตสาหกรรมกับสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย จริงๆแล้ว เชื้อเพลิงอัดเม็ดสำหรับใช้ที่อยู่อาศัยค่อนข้างมีจำนวนมาก ประเทศในสหภาพยุโรปเหล่านั้น สหราชอาณาจักรอิตาลี เดนมาร์ก เยอรมันและสวิสเป็นประเทศผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป นอกจากขี้เลื่อยอัดเม็ด ยังรวมถึงเปลือกไม้หรือไม้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าก็นำมาใช้ในโรงงานผลิตเม็ด ความต้องการของวัสดุเหล่านั้นในทั่วโลกสูงถึงประมาณปีละ 145 ล้านตัน และมีคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นถึง 280 ล้านตัน กล่าวกันว่าตลาดของยุโรปมีศักยภาพที่ดี
ตามที่ขี้เลื่อยอัดเม็ดของประเทศสหภาพยุโรป ความต้องการของระบบความร้อนเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ในแต่ละปีในช่วงที่ผ่านมาสามปี นอกจากนี้ เตาเม็ดและเตาผิงขายยอดที่สุดในประเทศเยอรมัอิตาลีและฝรั่งเศษ แล้วอาจทำให้การบริโภคของเม็ดจะเพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรปอีกต่อไป ในประเทศอังกฤษและฮอลแลนด์ขี้เลื่อยอัดเม็ดนำมาใช้การผลิตกระแสไฟฟ้าที้ขนาดใหญ่ ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดการนโยบายมีเงินทุนไห้สนับสนุนการพัฒนาเชื้อเพลิงอัดเม็ดและโรงงานผลิตเม็ดตามเป้าหมายของสหภาพยุโรป เนื่องจากข้อจำกัดของประเทศเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการนำเข้าขี้เลื่อยเพื่อตอบสนองความต้องการของพลังงานชีวมวล

ในปี2015การนำเข้าเชื้อเพลิงอัดเม็ดมีแนวโน้มจะมุ่งเน้นยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลาง ยุโรปนำเข้าเม็ดมีปริมาณจะสูงกว่าขึ้น การเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดเม็ดสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อได้ตอบสนองเป้าหมายพลังงานทดแทน ความต้องการได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา และส่งเสริมการส่งออกชีวมวลให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดมาแทนที่ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าและทำความร้อน นอกจากทำความร้อนที่อยู่อาศัยแล้ว จำนวนมากเม็ดยังนำไปใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตและเปลี่ยนวิธีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มีคาดการณ์ว่าภายในปี 2020 ยุโรปมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 20 จากปี 1990 และมีแนวโน้มขยายเชื้อเพลิงทดแทนในบริเวณการใช้พลังงานได้ถึง 20 เปอร์เซนต์

พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด